Bemutatkozás

 

A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségiztem, majd az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szereztem diplomát. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2008-ban kriminalisztikai szakjogász, 2015-ben fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza képzettséget, 2016-ban az ELTE-n PhD fokozatot szereztem.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon dolgoztam fogalmazóként, titkárként, majd bíróként, eközben egy évig bíráskodtam a a Debreceni Járásbíróságon is, a Fővárosi Törvényszéken büntető ügyszakos tanácselnök, címzetes táblabíró voltam.

Jelenleg kúriai bíró és az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék adjunktusa vagyok.

2003-tól 2009-ig alapító vezetője voltam az ELTE Bibó István Szakkollégium Büntetőjogi Tudományok Műhelyének, jelenleg tutorként segítem a hallgatókat. 2011-től kurzusvezető oktatóként tevékenykedek a Mathias Corvinus Collegiumban.

 

Szervezeti tagság:

Magyar Kriminológiai Társaság,
Magyar Jogász Egylet,
Magyar Bírói Egyesület,
Jogi Szakvizsgabizottság,

Nemzetközi Büntetőjogi Társaság (AIDP)

Magyar Büntetőjogi Társaság

International Association of Youth & Family Judges &Magistrates

 

Publikációk:

Néhány gondolat az új perorvoslatról (Magyar Jog 1992/7)

Btk Kommentár (KJK-Kerszöv, 2004. II. Fejezet, VII.Fejezet és XII. Fejezet III. Cím).

Vázlat a Btk. Általános Részének a bírósági fogalmazóképzés keretében történő megbeszéléséhez (OITH, 2000-2004, 1-3. kiadás)

A büntető eljárási törvény magyarázata (KJK-Kerszöv, 2003. VI. Fejezet II. Cím, IX. Fejezet VI. Cím, X. Fejezet, XIII. Fejezet III-V Cím, XX. Fejezet, XXV. Fejezet)

A bírói függetlenség elemeinek tartalmi változásai (Kriminológiai Közlemények Különkiadása, Bíbor Kiadó, 2004)

A közösség elleni izgatás bírói gyakorlata (Wiener A. Imre Ünnepi Kötet, KJK-Kerszöv, 2005)

A kiskorúak a büntető igazságszolgáltatásban (KJK-Kerszöv, 2005. II., IV. és V. Fejezet)

A pártfogó felügyelők szerepe az alternatív szankciók kiválasztásánál (Kriminológiai Közlemények, 62. szám, Magyar Kriminológiai Társaság, 2006)

A média, mint a bűncselekmények ötletadója (Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, 2006)

A szankciórendszer kiszélesítésének néhány lehetősége (Kriminológiai Közlemények, 63. szám, Magyar Kriminológiai Társaság, 2007)

A média és a büntető igazságszolgáltatás bírói szemmel (Kriminológiai Közlemények, 64. szám, Magyar Kriminológiai Társaság, 2007)

Életkor és belátási képesség a magyar büntetőjogban - jogalkotási és jogalkalmazási kérdések (Kriminológiai Közlemények, 65. szám, Magyar Kriminológiai Társaság, 2008)

A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása; a helyreállító szemlélet perspektívái (társszerző, I/6.4. fejezet, A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve, IRM, 2009)

A Büntető Törvénykönyv Magyarázata ( 107-127.§, 259-286/A.§, Complex, 2009)

Az erőszak áldozatai és elkövetői (Kriminológiai Közlemények, 66. szám, Magyar Kriminológiai Társaság, 2010)

Büntetőjog_ELTE Jogi kari Jegyzetek (ELTE Eötvös Kiadó, 2010., XII. Fejezet, XVI. Fejezet I., II. és IV. cím)

A New York-i Gyermekjogi Egyezmény 37. és 40. Cikkének érvényesülése a kiskorúak büntető igazságszolgáltatásában (Jog és Állam 14., Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, 2010)

A két szakértő alkalmazásának problematikája a halál okának és körülményeinek a büntetőeljárásban történő vizsgálata során (Iustum aequm salutare, VI. 2010/2 társzerző, Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK)

Csíny vagy bűn?_Kalandozások a jog és az erkölcs /b/irodalmában (társszerző, Complex 2010)

A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása: reformelképzelések (Kriminológiai Közlemények, 68. szám, Magyar Kriminológiai Társaság, 2010)

Büntetőjog I. Általános rész (szerkesztő-társszerző Novissima, Jogi Szakvizsga Kézikönyvek, 2011)

A Büntetőjog Általános Részének Vázlata (OITH Bíróképző Akadémia, 2011)

Büntetőjog II. Különös rész (szerkesztő-társszerző Novissima, Jogi Szakvizsga Kézikönyvek, 2011)

Büntető eljárásjog I.-II. (szerkesztő-társszerző Novissima, Jogi Szakvizsga Kézikönyvek, 2011)

A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának aktuális kérdései (OKRI szemle, 2. kötet, 2012)

A bűncselekményt elkövető gyermekek a médiában (Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, 2012)

Büntetőjogi fogalomtár (társzerző, Complex, 2012)

A Büntető Törvénykönyv 2012_1978 (Complex, 2013)

Új Btk Kommentár (Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2013. - I., XV., XVI. és XXXV. Fejezet, 2014. - Frissítés az első kiadáshoz)

Hagyomány és megújulás a büntetőjogban - A nemi erkölcs elleni bűncselekmények megújuló szabályozása (ELTE Bibó István Szakkollégium, 2013)

Az életkor jelentősége az új Büntető Törvénykönyvben (A jogegység szolgálatában - Kónya István ünnepi kötet, HVG-ORAC, 2014)

Az életkor és a fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések az új Btk-ban (Jogtudományi Közlöny, 2015. április)

Büntetőjog Általános Rész (ELTE Eötvös KIadó, 2015. - I. rész (társszerző)